آلو بُخارا یکی از انواع خشکبار است. آلو بخارا از خشک کردن آلو یا گوجه سبز به دست می‌آید. برای تهیهٔ آن نخست آلو قطره طلا در آب کمی جوشانده می‌شود، سپس پس از خنک شدن پوست آن کنده شده و در آفتاب خشک می‌شود.

http://www.shahr24.ir/Upload/Imagesx/generated/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7-400-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2_c33b41da_o.jpg


آلو بخارا 400 گرمی سحر خیز